Bypassoperation av hjärnans artärer

När är det aktuellt?

Bypassoperationer av hjärnans artärer är extremt krävande mikroneurokirurgiska ingrepp där hjärnans artärer sys ihop. De vanligaste sjukdomarna som kan föranleda en sådan operation är stora pulsåderbråck i hjärnan eller pulsåderbråck med komplicerat flöde, tumörer i skallbasen och sjukdomen moyamoya. Målet är att gå förbi den trånga eller tilltäppta delen i pulsådern eller öka blodflödet i ett visst område av hjärnan. Ibland gör man en bypassoperation för säkerhets skull för att undvika en hjärninfarkt om pulsåderbråcket eller borttagningen av tumören medför en stor risk att mista en viktig artär.

För- och nackdelar

Genom en bypassoperation av hjärnans blodkärl försöker man förhindra en permanent störning i hjärnans blodcirkulation. Operationen är däremot mycket krävande och tekniskt svår, så därför måste man alltid väga fördelarna mot nackdelarna i varje separat fall.

Behandlingens längd

Själva operationen tar 5–9 timmar och görs under narkos. Sjukhusvistelsen kan variera kraftigt beroende på vilka artärer som sys ihop och varför. Vid moyamoya blir patienten ofta kvar på sjukhuset i 5–7 dagar, vid pulsåderbråck är det ofta något längre och kan också inbegripa flera dygn på intensivvårdsavdelningen.

terhämtningstid

Återhämtningstiden varierar beroende på orsaken till bypassoperationen. Återhämtningstiden är individuell och kan vara allt från en till flera månader.