Behandling av hyperhidros i armhålorna eller handflatorna med Botox-injektioner

Med lokal hyperhidros avses sådan svettning i händer, fötter, armhålor eller kropp, som stör det normala sociala umgänget mellan människor, förstör kläder eller försvårar arbetet. Lokal hyperhidros är ofta ärftlig och börjar vanligtvis i barndomen eller ungdomen. Det är som värst i tidig vuxen ålder och minskar under ålderdomen.

Hyperhidros i armhålorna kan för det mesta hållas under kontroll med vanliga antiperspiranter. Om vanliga antiperspiranter inte hjälper, försök att använda en vattenfri alkohollösning av aluminiumkloridhexahydrat eller preparat som innehåller aluminiumzirkoniumklorid (hos apoteket). Man kan också prova dessa preparat vid hyperhidros i handflatorna.
Om inte heller detta är tillräckligt, är det möjligt att behandla hyperhidros i handflatorna i första hand med jontofores och hyperhidros i armhålorna med botulinumtoxin (Botox). Vid hyperhidros i handflatorna är det också möjligt att använda botulinumtoxin efter övervägande. Botulinumtoxin hämmar utsöndringen av den signalsubstans som behövs vid produktionen av svett.

Hur ges en Botox-behandling?
Behandlingen görs i ett vanligt mottagningsrum och för detta reserveras cirka 20 minuter. Vid hyperhidros i armhålorna injiceras läkemedlet i små doser i hela området under huden i armhålan med ca 1 cm mellanrum. Nålsticken känns en aning. Vid behov kan man bre ut den bedövande salvan Emla på området 1–2 timmar före mottagningen för att lindra den smärta som nålsticken orsakar. Salvan fås receptfritt på apotek.
Botox kan ges från 12 års ålder, men inte till gravida eller ammande mödrar.

Återhämtning
Efter ingreppet kan man genast fortsätta sitt vanliga liv. Det är emellertid inte tillrådligt att provocera fram extra svettning omedelbart efter ingreppet genom att bada bastu eller sporta aktivt, utan först när läkemedlet har börjat verka.

Fördelar och nackdelar
Hyperhidros minskar eller upphör 2–7 dygn efter behandlingen och problemet är borta. Vanlig svettning t.ex. i samband med idrott förekommer även efter en behandling.
Hyperhidros återkommer gradvis individuellt efter cirka 2–12 månader. Om det är störande kan behandlingen upprepas. Det vanligaste injektionsintervallet är i början 6 månader och det blir vanligtvis längre när behandlingarna upprepas.

Instruktioner

Om du vill ha en Botox-behandling för hyperhidros i armhålorna, gör så här:
Boka en ordinarie mottagningstid. Om du är förstagångsbesökare, vänligen ring först vår kundtjänst 010 328 1900 och be läkaren ringa dig ungefär en vecka före din mottagningstid. Din läkare intervjuar dig då per telefon och skriver ut ett recept åt dig vid behov. Ta med dig Botox-läkemedlet när du kommer till mottagningen. Du får ersättning från FPA för Botox-läkemedel för hyperhidros i armhålorna.

Om du vill en Botox-behandling av handflatorna, gör så här:

Ring till vår tidsbokning 010 328 1900 och be läkaren ringa dig innan du bokar en tid. Att injicera handflatorna kräver vanligtvis ledningsanestesi och det lönar sig att komma överens om detta med läkaren på förhand, eftersom en behandling med injicering inte ryms inom ramen för en mottagningstid på 20 minuter. Läkaren ger dig också ett recept för att köpa läkemedlet Botox. Ta med dig läkemedlet till mottagningen.