Pacemakerbehandling

En pacemaker sätts in när hjärtat slår så långsamt att det orsakar besvär, när patienten har haft en livshotande snabb rytmrubbning eller när en patient med hjärtsvikt har besvär trots medicinering.

Pacemakern består av en liten, ca 2,5 cm stor anordning och 1–3 pacemakerledningar. Pacemakern placeras under huden i bröstkorgen och ledningarna förs in i hjärtats kammare och ibland in i kammarväggen.

Läs mer:

Insättning av pacemaker på HNS

Pacemakerbehandling vid långsam puls

Med en pacemaker kan man ta bort symtom vid vila som orsakas av långsam puls och ofta återställa toleransen för belastning. Pacemakern sätts in under lokalbedövning och smärtstillande medel ges vid behov. Pacemakern placeras i bröstkorgens främre del via ett litet snitt i huden. Ledningarna förs in via venerna i hjärtats förmak och kammare. Pacemakern justeras och uppgifterna i pacemakern samlas in med hjälp av en extern programmeringsapparat. Pacemakerns funktion kontrolleras regelbundet vid pacemakerpolikliniken.

Pacemakerbehandling vid hjärtsvikt

Med en hjärtsviktspacemaker, eller biventrikulärpacemaker (CRT), kan man lindra svår hjärtsvikt hos patienter med en skadad retledningsbana som har orsakat grenblock på vänster sida. Hos dessa patienter är hjärtats pumpförmåga permanent nedsatt och de kan få andnöd redan vid lite ansträngning. Tillståndet kan konstateras utifrån en vanlig EKG-undersökning. Med en pacemaker försöker man förbättra hjärtats pumpförmåga genom att stimulera båda kammare samtidigt.

Defibrillatorbehandling vid rytmrubbning

En defibrillator (ICD) sätts in på samma sätt som en pacemaker vid långsam puls. Dess effekt vid behandling av arytmianfall kan testas i slutet av insättningen.

En defibrillator sätts in när en livsfarlig rytmrubbning riskerar att återkomma. Den används också som skydd vid svår hjärtsjukdom även om en svår rytmrubbning ännu inte har förekommit. Defibrillatorn identifierar störningar och korrigerar dem vid behov genom att ge snabba stimulanser eller en elstöt i kammaren. Genom stötbehandling stoppar den vanligtvis kammarflimmer inom 10–20 sekunder. Patienten kan förlora medvetandet för en stund innan effekten sätter in.