Grundläggande undersökning av kranskärlssjukdom

Symtomen vid kranskärlssjukdom beror på syrebrist i hjärtmuskeln. Vanliga symtom är tryck och smärta över hela bröstet vid ansträngning vilket kan stråla ut till halsen, käkarna och vänster arm. Ett annat symtom kan vara smärta som påminner om halsbränna, andnöd eller ovanlig trötthet vid ansträngning. Symtomet brukar lätta snabbt när man vilar. Ett sådant symtom kallas stabil kranskärlssjukdom. Bröstsmärta vid vila kan bero på hjärtinfarkt och kräver alltid akut undersökning.

Undersökning av stabil kranskärlssjukdom

Arbetsprov, eller belastnings-EKG
Arbetsprovet görs oftast på motionscykel. Genom ett arbetsprov kan man bedöma patientens prestationsförmåga och blodtryckshöjning vid ansträngning. Vid provet följer man hjärtats aktivitet. Eventuella rytmrubbningar och tecken på syrebrist i hjärtat registreras.

Bilddiagnostiska metoder för undersökning av hjärtat
Hjärtats blodcirkulation och kransartärernas tillstånd kan vid behov undersökas närmare med olika bilddiagnostiska undersökningar. Baserat på undersökningsresultaten och symtomen beslutar läkaren vilket undersökningsalternativ som passar bäst för att utreda symtomen. Alternativen är:

1. Skiktröntgen av kransartärerna med datortomografi
Genom datortomografi kan man utesluta en allvarligare kranskärlssjukdom. Patienten får kontrastmedel och själva undersökningen tar bara några minuter.

2. Perfusionsundersökning av hjärtat
Vid en perfusionsundersökning avbildar man eventuell syrebrist i hjärtat med hjälp av en markör. Undersökningen kan göras genom ett cykelprov eller med läkemedel. Vid perfusionsundersökningen används inget kontrastmedel, vilket innebär att den även kan användas på patienter med njursvikt.

3. Kontrastmedelsundersökning av kranskärl, eller angiografi