Gynekologisk cancer

När är det aktuellt?

Operation av gynekologisk cancer utförs av gynekologer som är specialiserade på gynekologisk cancer. Behandlingsalternativen inom cancerbehandling har blivit allt fler och allt effektivare. För att välja rätt behandling behöver man veta exakt var tumören sitter, om den har spridit sig och vilken celltyp det är frågan om. Behandlingen planeras av ett multidisciplinärt team av specialister, som består av en specialist på kvinnosjukdomar som är specialiserad på cancersjukdomar, en specialist med kunskap om bilddiagnostisk undersökning och tolkning av resultat samt en patolog.

Behandlingsformer

Behandlingsformerna är operativ behandling, cytostatikabehandlingar, strålbehandling och hormonbehandlingar. I vissa fall använder man även s.k. selektiva läkemedel. Vid operativ behandling har användningen av miniinvasiva operationstekniker, dvs. laparoskopi och robotassisterad laparoskopi samt operationer som bevarar fertiliteten, ökat. Medicinsk behandling backas upp av individuell vård och omsorg om patienterna.

Operation av gynekologisk cancer

Det finns olika former av gynekologisk cancer, och behandlingen planeras alltid utifrån patientens behov.

Livmodercancer är den vanligaste formen av gynekologisk cancer. Grundbehandlingen vid gynekologisk cancer är operation. Vid operativ behandling tar man bort tumören och den friska vävnaden runt den för att förhindra den från att sprida sig lokalt. Under operationen kan man också undersöka om cancern har spridit sig till närliggande vävnader och lymfkörtlar. Vid behov kan man även ta bort de närmaste lymfgångarna och -körtlarna. Operationens omfattning varierar beroende på cancerns tillväxtsätt, storlek, spridning och läge.

En operation kan vara den enda behandlingsmetoden, men ofta ger man även strål- eller läkemedelsbehandling eller båda. Tilläggsbehandlingar kan ges före operationen (neoadjuvant behandling) eller efter operationen (perioperativ behandling) när man känner till den slutliga spridningen.

Hos en del cancersjukdomar kan cancertumören släppa ifrån sig cancerceller till andra delar av kroppen i ett mycket tidigt skede, vilket inte kan förhindras med en operation. Genom tilläggsbehandling kan man dock förstöra de lösa cancercellerna.

För- och nackdelar

Fördelarna med behandling av gynekologisk cancer bedöms alltid övervinna eventuella nackdelar med ingreppet.

Ingreppets längd

Operation av gynekologisk cancer tar olika lång tid beroende på patientens allmäntillstånd, vikt, cancertyp, spridningsgrad och operationsmetod. Operationerna brukar ta 1,5–3 timmar.

Återhämtningstid

Återhämtningstiden är individuell. Det tar i genomsnitt tre veckor att återhämta sig från en endoskopisk operation av lokala former av cancer, medan det tar från fyra veckor och uppåt att återhämta sig från en öppen operation och mer omfattande operationer.