Strålbehandling för bröstcancer

Vid behandling av bröstcancer kombineras strålbehandling med kirurgisk behandling alltid om en bröstbevarande operation utförts eller om cancern spritt sig lokalt till de näraliggande lymfkörtelområdena. Syftet med postoperativ strålbehandling är att förstöra de mikroskopiskt små cancerhärdar som blivit kvar på operationsområdet eller på lymfkörtelområdena som befinner sig nära tumören.

Om cytostatikabehandling ges efter operationen, bör strålbehandlingen ges först efter dessa behandlingar.

En datortomografi utförs för dosplaneringen och inriktningen av strålbehandlingen. Strålbehandlingen planeras individuellt för varje patient.
Strålbehandlingen av hela bröstet efter en bröstsparande operation minskar lokala återfall, förlänger den sjukdomsfria livstiden och minskar dödligheten i bröstcancer.

För- och nackdelar samt återhämtning från behandlingen

För att stråldoserna till normala vävnader som befinner sig nära strålbehandlingsområdet, såsom lungorna och hjärtat, ska vara så små som möjligt, använder man modern planerings- och genomföringsteknik för strålbehandling. För att minimera stråldosen till hjärtat försöker man utföra strålbehandlingen av vänstra bröstet genom att hålla andan vid inandning eller andningsstyrt.

Övergående biverkningar orsakade av strålbehandling, såsom hudrodnad och eventuell mjällbildning samt svullnad av bröstet, framträder ofta redan under behandlingen, men försvinner vanligtvis inom en månad efter att behandlingen avlutats. Eventuella långvariga biverkningar framträder däremot först efter flera månader eller år efter behandlingen. Sådana sena strålningsreaktioner framträder i vävnader som delar sig långsamt eller i vävnader som inte delar sig, t.ex. i lungorna.

En lunginfektion som orsakas av strålbehandling är sällsynt, men är en möjlig reaktion efter postoperativ strålbehandling för bröstcancer. Oftast läker den av sig själv med tiden.
Strålbehandling av lymfkörtlar i armhålan kan vid sidan om övriga riskfaktorer såsom borttagning av lymfkörtlar i armhålan orsaka en störning i lymfcirkulationen, vilket kan leda till svullnad i den övre extremiteten.

Strålbehandlingens längd

Efter en bröstsparande operation ges strålbehandling vanligtvis på bröstområdet som en behandling på 15-16 gånger. Vid behandling av närliggande lymfkörtelområden används ofta även en längre strålbehandlingsperiod på 25-28 gånger.

Dessutom rekommenderas en förstärkningsdos på området av operationshålan för opererad bröstcancer för patienter under 50 år och för dem i vars opererade cancertumörer man konstaterat riskfaktorer som ökar lokala återfall.

Efter en mastektomi ges strålbehandling vanligtvis som en behandling på 25-28 gånger, om strålbehandlingen ansetts vara nödvändig t.ex. på grund av den opererade tumörens ansenliga storlek, patientens unga ålder eller cancer som spridit sig till lymfkörtlarna.
Efter strålbehandlingen kan patienten utskrivas direkt och köra bil.

Till mottagning, undersökning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottag­ningar, under­sök­ningar och behand­lingar bokas per telefon +358 9 4748 2704 (mån-fre 9-15, GMT +2)

Ifall du har tidigare under­sök­nings­re­sultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottag­ningen via säker­hetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.