Strålbehandling för prostatacancer

Bakgrund

En prostatacancerpatient kommer vanligtvis för strålbehandling hänvisad av urologen och på basen av ett vårdmöte. För patienter för vilka hormonbehandling inletts före strålbehandlingen är cancerläkarens mottagning 2-3 månader efter att hormonbehandlingen inletts. Cancerläkaren har ansvar för strålbehandlingen som ges till patienten.

För- och nackdelar

Vid det första besöket bedömer cancerläkaren om patienten är lämplig för strålbehandling och metoderna för genomförande av behandlingen samt berättar om nyttan och eventuella biverkningar av behandlingen. Strålbehandling för prostatacancer kan ges som extern eller intern strålbehandling och på mottagningen diskuteras det bästa sättet för patienten att genomföra strålbehandling.

Innan behandlingsplanen beskrivs kan man lägga in tre guldkorn eller en radiofrekvenssändare inne i prostatan för att lokalisera prostatan och rikta behandlingen. Åtgärden utförs ultraljudsstyrt via ändtarmen i antibiotikaskydd.

Strålbehandlingen kan orsaka urineringsbesvär, tarmproblem samt försvaga erektionsförmågan under behandlingen. Vanligtvis är symtomen som värst i slutet av strålbehandlingen, men korrigerar sig gradvis under månadernas lopp. De biverkningar som orsakas av strålbehandling kan lindras med läkemedel.

Behandlingens längd

Strålbehandling för prostatacancer ges som en serie av behandlingar, behandlingsperiodens längd varierar från 4-8 veckor beroende på patienten. En enstaka strålbehandling varar i ca 10 min och behandling ges fem dagar i veckan polikliniskt. Efter en enstaka behandling kan patienten gå hem direkt genom att promenera, använda kollektivtrafiken eller egen bil.

Återhämtningstid

Återhämtningen från strålbehandlingens biverkningar är individuellt, men vanligtvis börjar biverkningarna lindras inom 2-4 veckor.

Hydrogelskydd i samband med strålbehandling av prostata cancer

Hydrogelskydd minimerar strålningsdosen till de omgivande vävnaderna i prostata, vilket minskar risken för skador. Läs mer om hydrogelskydd.

Ytterligare information på HUS webbplats

För mer information om de olika strålbehandlingsteknikerna samt annat i anslutning till behandling av prostatacancer får du från HUS webbplats via denna länk prostatacancerpatientens vårdkedja. Observera att beskrivningen på HUS webbplats har gjorts från synvinkeln för en patient inom offentlig sjukvård, alltså kan en privatpatients vårdkedja eventuellt avvika från den till vissa delar. Vår kundservice hjälper dig med frågor som berör behandlingen.

Till mottagning, undersökning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottag­ningar, under­sök­ningar och behand­lingar bokas per telefon +358 9 4748 2704 (mån-fre 9-15, GMT +2)

Ifall du har tidigare under­sök­nings­re­sultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottag­ningen via säker­hetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.