Strålbehandling för hjärntumörer

Strålbehandling ges till hjärntumörer vid behov efter operationen eller efter att en provbit tagits.

En hjärntumör är en tumör som ligger inne i skallen och som kan härstamma antingen från hjärnvävnaden eller hjärnhinnorna. En hjärntumör diagnostiseras antingen genom magnetkameraundersökning eller datortomografi. Genom undersökningar kan man fastställa tumörens storlek och läge.

Även godartade hjärntumörer kan vara farliga och kräva behandling om de är belägna så att de trycker på viktiga hjärnstrukturer när de växer.

För att bestämma tumörens typ, krävs alltid ett vävnadsprov som tagits från tumören. Provet tas antingen i samband med operationen eller genom att ta en provbit, dvs. en biopsi, av tumören som sedan undersöks av patologen. Fortsatta behandlingar bestäms enligt tumörens typning, graden på malignitet, läge, tillväxtsätt och tillväxthastighet.

Ofta räcker det enbart med en borttagning som behandling för en tumör, ibland t.o.m. enbart uppföljning. Strålbehandling ges vid behov. För några av de mest maligna hjärntumörerna har en kombination av cytostatika- och strålbehandling visat sig förbättra behandlingsresultatet jämfört med enbart strålbehandling.

Planering av strålbehandling

Vid planeringen av strålbehandlingen och fastställandet av behandlingsområdet används magnetkameraundersökning och datoravbildning. Strålbehandlingen riktas förutom till operationshålan eller tumörvävnaden som är synliga i avbildningen också till det omgivande området där det kan finnas enstaka cancerceller.

För- och nackdelar med strålbehandling

De vanligaste biverkningarna av strålbehandling av hjärnområdet är trötthet, huvudvärk, illamående, hudirritation och håravfall på det behandlade området och en ökad risk för epileptiska anfall. Biverkningarna kan kvarstå även efter avslutad behandling, men vissa biverkningar såsom illamående och huvudvärk kan behandlas och förhindras med läkemedel.

Strålbehandlingens längd

Strålbehandling ges i flera veckor genom att rikta den så noggrant som möjligt till önskat område.

Till mottagning, undersökning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottag­ningar, under­sök­ningar och behand­lingar bokas per telefon +358 9 4748 2704 (mån-fre 9-15, GMT +2)

Ifall du har tidigare under­sök­nings­re­sultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottag­ningen via säker­hetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.