Palliativ strålbehandling

Palliativ vård dvs vård som lindrar symptom hör till alla skeden av sjukdomen oberoende av vårdlinjen. En del symptom hos en cancerpatient  kan lindras effektivt med strålbehandling.

Då  vården av cancern inte mera är effektiv eller då biverkningarna av vården är så kraftiga att vården inte är ändamålsenig byter man till symptomlindrande palliativ vård. Istället för att fokusera på att förhindra spridningen av den elakartade sjukdomen är fokus på att lindra symptom och värna om livskvaliteten.

Till mottagning, undersökning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottag­ningar, under­sök­ningar och behand­lingar bokas per telefon +358 9 4748 2704 (mån-fre 9-15, GMT +2)

Ifall du har tidigare under­sök­nings­re­sultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottag­ningen via säker­hetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.