Palleativ strålbehandling

Palleativ vård dvs vård som lindrar symptom hör till alla skeden av sjukdomen oberoende av vårdlinjen. En del symptom hos en cancerpatient  kan lindras effektivt med strålbehandling.

Då  vården av cancern inte mera är effektiv eller då biverkningarna av vården är så kraftiga att vården inte är ändamålsenig byter man till symptomlindrande palliativ vård. Istället för att fokusera på att förhindra spridningen av den elakartade sjukdomen är fokus på att lindra symptom och värna om livskvaliteten.

Till mottagning

Vi rekommenderar att du bokar din mottagning genom att ringa kundtjänst (vardagar 9-15), tfn +358 10 328 1900 (GMT +2). Kundtjänst hjälper dig att välja den lämpligaste experten.

Om du har tidigare undersökningsresultat, ber vi dig skicka dem före den första mottagningen med säker e-post, per fax +358 9 454 4104 eller per post till: Kundtjänsten, HYKSin, Stockholmsgatan 8 A, 00290 Helsingfors, Finland.