Palliativ strålbehandling

Palliativ vård dvs vård som lindrar symptom hör till alla skeden av sjukdomen oberoende av vårdlinjen. En del symptom hos en cancerpatient  kan lindras effektivt med strålbehandling.

Då  vården av cancern inte mera är effektiv eller då biverkningarna av vården är så kraftiga att vården inte är ändamålsenig byter man till symptomlindrande palliativ vård. Istället för att fokusera på att förhindra spridningen av den elakartade sjukdomen är fokus på att lindra symptom och värna om livskvaliteten.

Till mottagningen – hur går jag tillväga?

Vi rekom­men­derar att du bokar din första mottagning genom att ringa kundservice
(må-to 7.45-18, fre 7.45-16), tfn +358 9 4748 2705 (GMT +2). Kundservice hjälper dig att välja den lämpli­gaste experten. Ytter­ligare besök kan bokas antingen via webtidsbokning eller genom kundservice.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.