Läkemedelsvård av cancer med cytostatika

Obs!  Tyvärr, på grund av koronavirusepidemin, kan vi för närvarande inte ge kemoterapi för patienter som kommer från utlandet.

Cytostatika används ofta i behandlingen av olika cancersjukdomar. De kan användas för att

  • förstöra cancertumörer
  • stärka resultaten av operativ behandling eller strålbehandling
  • minska metastaser samt
  • lindra symtomen vid cancer.

Cytostatika skadar celler så att de inte kan dela sig och därför dör de. Cytostatika påverkar alla celler som delar sig, även friska celler.

Cancercellerna delar sig ofta betydligt snabbare är normala celler, vilket gör att cancercellerna är särskilt känsliga för cytostatika. I friska celler är cytostatikans inverkan mindre och friska celler återhämtar sig också snabbare. När cytostatikabehandlingen upprepas med jämna mellanrum, hinner inte cancervävnaden återhämta sig mellan behandlingarna. Friska vävnader däremot hinner återhämta sig. Därmed minskar mängden cancerceller för varje gång.

Cytostatikan sprider sig med blodflödet till hela kroppen. På så sätt kan de också förstöra små cancertumörer som inte har upptäckts i undersökningarna.

Vid behandling av cancer används flera cytostatika som påverkar varandra på olika sätt. Det vanligaste är att ge en kombinationsbehandling som består av flera olika cytostatikaläkemedel. Behandlingen definieras patientspecifikt för att uppnå ett effektivt slutresultat.

Utförande av cytostatikabehandling

Längden av cytostatikabehandlingen, frekvensen av behandlingskurerna samt de administrerade cytostatikaläkemedlen planeras och genomförs på individuella grunder med hänsyn till cancerns spridning.

Cytostatika kan administreras som tabletter eller som dropp direkt i en ven. Intravenös behandling ges polikliniskt. Efter den intravenösa behandlingen kan patienten fritt gå hem. Ibland doseras läkemedlet lokalt till exempel i lungsäcken, urinblåsan eller ryggmärgskanalen.

Vanligtvis ges behandlingskurer med 3-4 veckors mellanrum. En del av behandlingarna doseras dock oftare, t.o.m. varje vecka. Varje läkemedel har sitt eget doseringssätt som påvisats vara säkert. Behandlingstiderna varierar från en halv timme till några timmar åt gången.

Cytostatikans typiska biverkningar

Cytostatikan kan inte skilja mellan cancerceller och normala snabbt växande friska celler. Eftersom cytostatikan påverkar de celler som delar sig, framträder många biverkningar på snabbt förnybara vävnader, såsom hår, benmärg och slemhinnor.

Kvaliteten och intensiteten av effekterna beror på de läkemedel som använts, doserna, patientens allmänna tillstånd och kroppens reaktion på medicineringen. Därför varierar biverkningarna individuellt. De flesta biverkningar kan numera förebyggas och behandlas effektivt.

Typiska biverkningar är

  • låga blodvärden
  • håravfall
  • tarm- och magbesvär
  • trötthet samt
  • illamående.

Cytostatikabehandling kräver en noggrann uppföljning av blodvärden. Trots biverkningarna är funktionsförmågan ofta bra under vårdperioden.

En del av biverkningarna går över på några dagar. Återhämtningen från cytostatikabehandlingen tar vanligtvis några månader. Mera långvariga biverkningar som framträder senare är lyckligtvis sällsynta.

Vår specialkompetens

Våra specialkompetensområden inom cytostatikabehandlingar är bland annat behandlingar av bröstcancer och urologiska cancerformer, såsom prostatacancer, urinblåsecancer och njurcancer. Dessutom planerar och genomför vi läkemedelsvård av lungcancer samt cytostatikabehandling av cancer i bukregionen, såsom levercancer, pankreascancer, magsäckscancer och tarmcancer.

Pris

Cytostatikabehandlingen planeras individuellt. Patienten får en prisuppskattning för sin behandling.

Undersökning eller behandling – hur gör jag?

Vänligen fråga om behandlingen eller boka en tid till mottagningen på HYKSin privatsjukhus Kundservice per telefon, skyddad e-post eller webbtidsbokningen, våra kontaktuppgifter hittar du här.

Vi behandlar patienter som fyllt 16 år.