Intern strålbehandling för prostatacancer (HDR-brakytherapi)

HDR-brakyterapi är en behandlingsform för prostatacancer som möjliggör en större strålbehandlingsdos till prostatan än den traditionella externa strålbehandlingen. Stråldosen på friska vävnader som omger prostatakörteln är dock mindre än vid extern strålbehandling.

HDR-brakyterapin kombineras ofta med extern strålbehandling, varmed den externa strålbehandlingen varar endast i 3-5 veckor. Denna kombinationsstrålbehandling är en väletablerad behandling för vissa typer av prostatacancer.

Om prostatacancern återkommer inne i prostatan efter tidigare extern strålbehandling eller efter LDR-brakyterapi med låg doshastighet, kan prostatan i vissa fall ges HDR-brakyterapi. I så fall ges tre HDR-brakyterapibehandlingar med tre veckors mellanrum.

HSR-brakyterapin i praktiken

I vårdteamet ingår en urolog, en fysiker, två röntgensköterskor, en anestesiläkare samt en anestesiskötare. Under HDR-brakyterapin är patienten nedsövd. Ingreppet tar ca 2 timmar.

Målområdet bestäms baserat på en ultraljudsundersökning, varefter en rörlig Iridium-strålningskälla passerar genom ihåliga nålar som placerats i prostatan och ger en önskad mängd av strålning till målområdet. Patienten kan skrivas ut från sjukhuset morgonen efter ingreppet. Om HDR-brakyterapin kombineras med extern strålbehandling, börjar den externa strålbehandlingen inom två veckor från HDR-ingreppet.

Brakyterapi för prostatan har getts på HUS sedan år 2000. Vi har den mest omfattande erfarenheten i Finland, mer än 1000 behandlingar, av brakyterapi för prostatacancer. Alla urologer som ger brakyterapi via HYKSin privatsjukhus har en lång erfarenhet av denna behandlingsform.

Till mottagningen – hur går jag tillväga?

Vi rekom­men­derar att du bokar din första mottagning genom att ringa kundservice
(må-to 7.45-18, fre 7.45-16), tfn +358 9 4748 2705 (GMT +2). Kundservice hjälper dig att välja den lämpli­gaste experten. Ytter­ligare besök kan bokas antingen via webtidsbokning eller genom kundservice.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.