Hydrogelskydd i samband med strålbehandling av prostata cancer

Strålbehandling är en effektiv vårdmetod för prostatacancer. Målet med planeringen av strålbehandlingen är att optimera prostatans stråldos. I prostatans direkta närhet ligger organ som kan skadas av strålbehandlingen. Allra närmast ligger rektum.

Vad är hydrogel?

Hydrogel är ett gelé, som används för att minimera kringliggande organs, speciellt rektums bestrålning under behandlingen.

Hur appliceras hydrogel?

Hydrogel sprutas in mellan prostatan och rektum under lokalbedövning. I kroppen bildar hydrogel en massa som försvinner av sig själv under 3–6 månader

Fördelarna med hydrogel avgörs individullt för patienten – hur skall man gå till väga?

Urolog Harri Visapää, som är specialiserad på cancervård ansvarar för appliceringen av hydrogel vid privatsjukhuset HYKSin. Eftersom hydrogelens fördelar och eventuella risker är individuella är det alltid skäl att gå i genom situationen med läkaren före applikation av gelet.

 

Till mottagning, undersökning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottag­ningar, under­sök­ningar och behand­lingar bokas per telefon +358 9 4748 2704 (mån-fre 9-15, GMT +2)

Ifall du har tidigare under­sök­nings­re­sultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottag­ningen via säker­hetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.