Svår migrän hos barn

Bakgrund

Migrän är en av de vanligaste formerna av funktionell huvudvärk även hos barn. Upp till vart tionde barn lider av migrän. Det är dock inte lika vanligt hos barn i spädbarnsåldern och lekåldern. Benägenheten att drabbas av migrän är ärftlig. Genotypen kan dock visa sig i olika former av huvudvärk. Undersökningar visar att många som fått en migrändiagnos som barn hade spänningshuvudvärk i tonåren och tvärtom.

Migränanfall hos barn kan påminna om migränanfallen hos vuxna. Anfallen varar dock oftare kortare tid hos barn. Det är inte lika vanligt med ljuskänslighet, ljudkänslighet, illamående och kräkningar hos barn som hos vuxna. Barn har dessutom olika tillstånd som tolkas som olika former av migrän, migränvarianter, som tros bero på en hjärnhändelse som liknar det som inträffar vid ett vanligt migränanfall. Det är bl.a. godartade yrselanfall i lekåldern, bukmigrän och periodvis kräkning i skolåldern och migrän med förvirringssymtom i tonåren.

När ska man uppsöka en specialist?

De flesta migränfallen behandlas inom primärvården eller på privata vårdcentraler. Migrän finns dock även i svårbehandlade former, varav en del är s.k. migränvarianter. Då skiljer sig behandlingsalternativen ofta från sedvanlig migränbehandling. Framför allt vid migrän hos små barn och svårbehandlade former av migrän är det många gånger en god idé att undersökas av en specialist.

För- och nackdelar

Migrän diagnostiseras inte med laboratorieprov eller bilddiagnostik, utan diagnosen baseras på sjukdomshistorien (släkthistoria och anfallsbeskrivning) och på en läkarundersökning som görs på mottagningen. När man behöver avbilda hjärnan differentialdiagnostiskt vid undersökning av huvudvärk hos barn och unga väljer man en metod som avger så lite strålning som möjligt.

Vid svårbehandlad migrän behöver man specialkunskaper för att få migränanfallen under kontroll, även hos barn. Medicinsk behandling av migrän hos barn skiljer sig märkbart från medicinsk behandling av migrän hos vuxna.

Behandlingens längd

Migränutredningen inkluderar en grundlig intervju av barnet och dess föräldrar och en läkarundersökning. En barnneurologisk mottagning för migränpatienter tar oftast minst 45 minuter. Vi rekommenderar att man reserverar 60 minuter för det första besöket.