Korrigerande operation av hjärtats skiljevägg hos barn

Bakgrund till hjärtoperation på barn

Hjärtfel hos barn är ofta komplexa. Varje år utförs ca 20 av den vanligaste operationen, medan den totala mängden operationer är ca 350 per år. Anatomin och prognosen varierar kraftigt. De flesta felen kan korrigeras. Hos små barn är det strukturella felet däremot så svårt att det inte går att laga helt. Även då kan man ofta göra ingrepp som i alla fall hjälper barnet växa och utvecklas. Den sista utvägen är en hjärttransplantation. Sedan 1991 har man gjort 70 hjärttransplantationer på barnkliniken.

Korrigerande operation av hjärtats skiljevägg hos barn

Ett hål mellan hjärtats kamrar (ventricular septal defect = VSD) är det vanligaste hjärtfelet hos barn som kräver operativ behandling. Skiljeväggen slöt sig inte helt när hjärtat utvecklades, utan i de flesta fall har det blivit kvar ett hål i det s.k. perimembranotiska området. Om hålet är stort (ca 4 mm eller mer hos nyfödda) och blodet flödar fritt från höger till vänster kammare leder det till hjärtsvikt. Eftersom blodet cirkulerar för kraftigt går näringen som barnet får i sig till lungorna istället för kroppens tillväxtsystem. Kraftig, långvarig lungcirkulation gör att resistensen i lungcirkulationen lätt ökar och i värsta fall leder till permanenta problem i lungartärerna.

Grunder för ingrepp

Hålet bör slutas när relationen mellan barnets lungcirkulation och systemcirkulation är högre än 2 i spädbarnsåldern eller 1,5 i lekåldern. Operationen görs som en öppen operation.

Återhämtningstid

Efter operationen vårdas barnet oftast på intensivvårdsavdelningen i ca ett dygn, varefter det förflyttas till vårdavdelningen. Barnet brukar kunna skrivas ut ungefär en vecka efter sjukhusvistelsen. Såren läker på ungefär en vecka och bröstbenet läker på ca 6–10 veckor beroende på barnets ålder.

Fortsatt uppföljning och prognos

Barnets egen barnkardiolog gör oftast en efterkontroll ca 1–4 veckor efter att barnet skrivits ut. De allra flesta VSD-patienter slipper hjärtmediciner helt. Prognosen för ett VSD-opererat barn är utmärkt och motsvarar prognosen för normalbefolkningen.