Tuomas Varjonen

Med.lic.
Specialist I fysiatri

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Diagnostik av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, behandling och rehabilitering. Nack- och ryggsmärta. Led- och sensjukdomar. Nervinklämning. Smärt- och domningssymptom i extremiteterna. Smärtsyndrom, t.ex. CRPS, och överrörlighetssjukdomar, t.ex. EDS. Utvärdering av arbetsförmåga. Rehabiliteringsplan.

Utbildning

Specialist i fysiatri      2019

Medicine licentiat      2012

 

Specialintressen inom yrket

Inom fysiatrin är jag intresserad av problematik i stöd- och rörelseorganen. Mest har jag arbetat med besvär i nack- och skulderregionen och ryggen. Jag är även intresserad av smärtbehandling och har också patienter som lider av kronisk smärta.

Till fysiatrins bästa sidor hör att man har möjlighet att vårda och rehabilitera patienter helhetsmässigt. Fysiaterns arbete berikas av multiprofessionellt samarbete med t.ex. fysioterapeut, ergoterapeut och psykolog, och samarbete med olika specialområden, t.ex. neurologi, reumatologi och ortopedi.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.