Sirpa Eriksson

Socialarbetare

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Utkomststöd vid arbetsoförmögenhet, olycks- och trafikskadeärenden. Yrkesinriktad rehabilitering. Handikappservice och förmåner. Rehabilitering - ansökningsförfarande

Utbildning och anställningar: 

Socialarbetare (Valvira)

ADHD-coach 2005, ADHD-center

Klinisk sexologi, 20 sv, 1988, Umeå universitet

Socionom 1985, Umeå universitet

Priser

Sosialarbetarens mottagning 86 € (60 min.)

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.