Sirpa Baggström

Fysioterapeut

Verksamhetsplats:

Psykiatricentrum, Fältskärsgatan 12, Helsingfors

Välkommen till min mottagning