Sinikka Salmenkylä

Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Verksamhetsplats:

Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.