Pia Nahi

Arbetsterapeut

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Jag tar emot patienter, som kommer till mina ingrepp.