Pia Nahi

Arbetsterapeut

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.