Minna Forsman

Med.o.kir.dr
Specialist på handkirurgi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.