Leena Paimela

MKD, docent
Specialistläkare i reumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Vuxenreumatologi, inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Utbildning och arbetsplatser

Medicine licentiat 1977

Specialistläkare i inre medicin 1985

Specialistläkare i reumatologi 1988

Medicine och kirurgie doktor 1993

Docent i inre medicin 1997

Specialkompetens i rehabilitering 2004

Helsingfors universitets centralsjukhus

Överläkare i reumatologi vid Orton sedan 1999

Särskilda yrkesmässiga intressen

Diagnostik och behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.