Leena Paimela

MKD, docent
Specialistläkare i reumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Vuxenreumatologi, inflammatoriska reumatiska sjukdomar

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.

Mottagningspriser

30 min    159 €

45 min     187€

60 min      259 €