Leena Konkola

Specialist I kardiologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Välkommen till min mottagning. Jag undersöker patienter med kardiologiska sjukdomar. Jag gör ultraljudsundersökningar av hjärtat och kateterbehandling av rytmrubbningar