Laura Tapiovaara

Med.o.kir.dr
Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

I treat patients over the age of 16 who have problems with the ear, nose and throat area.
At the moment, my appointment can only be booked by phone.

Specialkompetens

Mjukdelskirurgi i huvud och nacke, cancerkirurgi i huvud och nacke, spottkörtelkirurgi, spottkörtelendoskopi (nedre halsen, matstrupen, magsäcken, bronkokonstriktor), spottkörtelbotulinumtoxin,

Typiska problem hos mina patienter är t.ex. livmoderhalsplåster, huvud- och halscancer, spottkörteltumör, spottkörtelinflammation, spottsten eller postoperativ ansikts stroke.