Eija Fors-Virtanen

OMT-fysioterapeut

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Led och mjukdelsbesvär i nacke, rygg, övre och nedre extremiteter samt relaterad rehabilitering, smärtpatienter, kostrådgivning

Utbildning

OMT-fysioterapeut

Utbildad kiropraktiker

Akupunktör

Magister i näringslära