Eero Arajärvi

MKD
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Proteskirurgi och artroskopier, expertläkare i proteskirurgi, fotblads- och vristkirurgi

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättninsgilla.