Anitta Toivola

Fysioterapeut

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Axel-, hand- och övre extremitetsbesvär, rehabilitering efter operation, smärtpatienter

Utbildning

Fysioterapeut 1980

Lymfterapiutbildning

Akupunkturutbildning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.