globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.
HIRES_Orton_D3A0588_WEB.jpg

Esko Silén

Psykolog, Life Coach

Special kunnande: smärtpsykologi, smärtrelaterad depression och ångest, förändring av levnadsvanor, grundläggande kartläggning av den kognitiva funktionsförmågan i samband med bedömning av arbetsförmågan

Språkkunskap: finska, svenska, engelska

Särskilda yrkesmässiga intressen

Smärtpsykologi, smärtrelaterad depression och ångest, förändring av levnadsvanor, arbetsförmåga och yrkesval, mindfulness vid smärtkontroll, mindfulness vid rökstopp.

Behandling av depression och ångest i samband med långvarig smärta är mina viktigaste kompetensområden. Vid sidan om mitt mottagningsarbete verkar jag som föreläsare och fortbildare i smärtpsykologi. Under den senaste tiden har jag satt mig in i användning av avslappning, meditation och mindfulness-tekniker vid smärtkontroll. Mitt mål är att träna varje kund att utveckla sina egna psykiska resurser och därmed hjälpa kunderna uppnå bättra smärtkontroll.

Tidsbokning

Klicka på den tid du önskar och lämna sedan dina uppgifter.

Följande lediga mottagningstider
Kalender
Visa flera mottagningstider
Fortsätt »
Tutustu palveluhinnastoon