globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.
HIRES_Orton_D3A0588_WEB.jpg

Esko Silén

Psykolog, Life Coach

Special kunnande: smärtpsykologi, smärtrelaterad depression och ångest, förändring av levnadsvanor, grundläggande kartläggning av den kognitiva funktionsförmågan i samband med bedömning av arbetsförmågan

Språkkunskap: finska, svenska, engelska

Särskilda yrkesmässiga intressen

Smärtpsykologi, smärtrelaterad depression och ångest, förändring av levnadsvanor, arbetsförmåga och yrkesval, mindfulness vid smärtkontroll, mindfulness vid rökstopp.

Behandling av depression och ångest i samband med långvarig smärta är mina viktigaste kompetensområden. Vid sidan om mitt mottagningsarbete verkar jag som föreläsare och fortbildare i smärtpsykologi. Under den senaste tiden har jag satt mig in i användning av avslappning, meditation och mindfulness-tekniker vid smärtkontroll. Mitt mål är att träna varje kund att utveckla sina egna psykiska resurser och därmed hjälpa kunderna uppnå bättra smärtkontroll.