globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.
HIRES_Orton_D3A0588_WEB.jpg

Eija Fors-Virtanen

OMT-fysioterapeut

Special kunnande: led och mjukdelsbesvär i nacke, rygg, övre och nedre extremiteter samt relaterad rehabilitering, smärtpatienter, kostrådgivning

Språkkunskap: finska, svenska, engelska

Utbildning

OMT-fysioterapeut

Utbildad kiropraktiker

Akupunktör

Magister i näringslära

Bättre funktionsförmåga med fysioterapi

Fysioterapin är en väsentlig del av förebyggandet av besvär i stöd- och rörelseorganen, och av behandlingen och rehabiliteringen.

Postoperativ fysioterapi

Rehabilitering efter en operation är en viktig del av den operativa vården. En rehabilitering som inletts i god tid och på rätt sätt, främjar återställandet av funktionsförmågan.

Bättre rygghälsa

Ryggvärk är ett vanligt besvär. Ryggvärk avser i allmänhet värk i nedre delen av ryggen som kan vara lokal ryggvärk, värk som strålar till benet eller värk som beror på dålig rygghållning. Om din ryggvärk är kontinuerlig, stålar till extremiteterna eller väcker dig på natten, kom till Orton för att kontrollera orsaken. Vi vill hjälpa dig få snabb och effektiv lindring av värken.

Ledskador och ledsmärta

Knäet är känsligt för skador på grund av stor rörlighet och de stora krafter knäet utsätts för.

Ett liv utan smärta

Vid Orton finns den mångsidigaste smärtkliniken i Finland. På smärtkliniken är målet att utreda orsaken till patientens smärta tillsammans med patienten och hitta fungerande behandlings- och rehabiliteringsalternativ samt sätt att hantera kronisk smärtproblematik.

Smärtlindring vid Orton

Om du lider av kontinuerlig smärta eller om det gör ont att röra på dig, kontakta Orton. Orton är en expert inom smärtlindring i Finland. Du får en specialistläkartid utan remiss.

Smärtrehabilitering

Ortons fysioterapeuter har specialiserat sig på behandling och rehabilitering av svåra smärttillstånd och funktionsstörningar.