globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.
HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg

Bolaget Orton Oy

Bästa möjliga behandling och rehabilitering med 75 års erfarenhet

Invalidstiftelsen grundades 1940 för behandling, rehabilitering och yrkesutbildning av män som skadats under vinterkriget. Invalidstiftelsen har spelat en viktig roll i utvecklingen av den finländska hälso- och sjukvården. Invalidstiftelsen har deltagit i skapandet en omfattande rehabiliteringsverksamhet och verkat som en pionjär inom forskning och yrkesrehabilitering. Invalidstiftelsens sjukhus har skapat ny behandlingspraxis i Finland.

Orton Oy är en aktör inom hälso- och sjukvården. Orton är en expert inom sjukdomar i rörelseorganen, smärtlindring och terapitjänster i Finland. År 1967 utfördes den första protesoperationen i Finland vid Invalidstiftelsens sjukhus, och den första titthålsoperationen utfördes år 1976. Orton använder en datorstödd operationsteknik som har befäst sin ställning som en del av trygg ryggkirurgi. 

Vår vårdkedja innebär att på Orton får du all hjälp du behöver från diagnos till behandling och vid behov från operation till rehabilitering. Du får genast en mottagningstid till en specialistläkare utan remiss. Också eventuella röntgenundersökningar och laboratorieprover som läkare ordinerar kan genomföras under samma besök. Om behandlingen kräver operation, kan vi bestämma tidpunkten flexibelt. Ortons mångsidiga fysio- och arbetsterapitjänster stödjer rehabiliteringen.

Ortons ledningsgrupp

 • Markus Orava, Verkställande direktör
 • Heikki Hurri, Vice verkställande direktör, medicinsk direktör
 • Mikko Manninen, Ortoped, överläkare i ortopedi
 • Klea Laos, Ekonomidirektör
 • Heli Hirn, Servicedirektör
 • Heli Ruottu, Servicechef
 • Pia Koivu, Försäljnings- och marknadsföringsdirektör
 • Pipsa Paaja, Personalchef

Forskning vid Orton

Enheten för forskning vid Invalidstiftelsen inledde sin verksamhet 1956. Enheten fokuserar på forskning inom sjukdomar i rörelseorganen (både grundläggande och klinisk forskning). Invalidstiftelsen har verkat i 75 år som ett mångsidigt kunskapscentrum inom ortopedisk kirurgi, rehabilitering och yrkesinriktad specialutbildning och erbjuder specialistutbildning på universitetsnivå. Forskningens tyngdpunkter är:

 • Kliniska och RCT-studier samt långtidsuppföljningsstudier inom ortopedi och rehabilitering
 • Utveckling, kritisk bedömning och innovativa studier av ny teknologi
 • Studier som gäller barnreumatism
 • Vårdvetenskapliga studier

Åren 2000–2014 publicerades 889 internationella och 155 nationella vetenskapliga publikationer. Antalet publicerade doktorsavhandlingar är 40 stycken. Internationellt ansedda resultat har fåtts särskilt inom barnortopedi, behandling och rehabilitering av ryggsjukdomar samt datorstödd kirurgi. Bekanta dig med fortbildningskalenderns seminarier.

Galleri Live

Verksamhetsidén för Galleri Live är att ställa ut konst av hög kvalitet i en annorlunda miljö, vårdklienternas och vårdpersonalens vardag. Ortons café har fungerat som en scen för konstutställningar som byts ut varje månad sedan oktober 2001. Galleriet har fokuserat på att presentera särskilt inhemsk modern konst. På grund av utrymmets begränsningar ställer vi främst ut målningar, grafik och fotografier, men en del konstnärer har ställt ut också videoinstallationer, performancekonst eller skulpturer. År 2004 grundades Invalidstiftelsens skulpturpark i samband med galleriet på initiativ av Hannu Siren. Flera skulptörer i de främsta leden har placerat sina verk i vår föränderliga samling.

Konst väcker känslor och minnen, diskussion samt glädje och t.o.m. ilska. Också kulturens hälsofrämjande och harmoniserande effekt erkänns. Förutom allmän trivsel främjar galleriverksamheten också hälsan. Bland annat Finska kulturfonden och Centret för konstfrämjande har stött Galleri Ortons utställningsverksamhet.