Psykiatriska polikliniken i Alberga

Befästningsvägen 7, Esbo

Se närmare kontaktuppgifter och väganvisningar på HUCS Ungdomspsykiatris webbsida.