Tölö sjukhus

Topeliusgatan 5, Helsingfors

Växel 09 4711