Administration

Styrelse

Anne Karikumpu, ordförande 

Kartina Harjuthahto-Madetoja, vice ordförande

Eero Hirvensalo

Marja Renholm

Jyrki Salmenkivi

Ledning

Email i form: förnamn.efternamn@orton.fi.

Verkställande direktör
Markus Orava

Medicinsk chef, Biträdande verkställande direktör
Heikki Hurri

Chefsläkare
Mikko Manninen

Överläkare, HUS-funktioner
Patricia Stoor

Personalchef
Pipsa Hakasaari

Servicechef, sjukhustjänster
Tiina Heiskanen

Försäljnings- och marknadsdirektör
Pia Koivu

Ekonomidirektör
Klea Laos

Servicechef, mottagningar och forskningstjänster
Heli Ruottu