globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Allmänna användningsvillkor för webbplatsen

Genom att använda webbplatsen förbinder du dig till att följa dessa användningsvillkor. Tjänsterna på webbplatsen kan också ha separata tjänstespecifika användningsvillkor. I så fall tillämpas dessa allmänna användningsvillkor för webbplatsen i andra hand.

Upphovsrätt, varumärken och andra immaterialrättigheter

Innehållet på denna webbplats ägs av Orton Oy (nedan kallad Orton). Användningen av webbplatsen och informationen där är tillåten i personligt, icke-kommersiellt syfte. För övrigt är kopiering, överföring, delning eller lagring av webbplatsens innehåll eller en del av det oavsett form förbjuden utan ett skriftligt förhandsmedgivande från Orton.

Användningen av pressmeddelanden och andra dokument som är avsedda för offentlig informationsförmedling är tillåten i sammanhang som följer god sed, förutsatt att källan anges.

Rätt till ändringar

Orton har rätt att ändra webbplatsens användningsvillkor, innehåll eller tjänster utan förvarning.

Ansvar

Orton strävar efter att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell. Det går dock inte att garantera att webbplatsen fungerar felfritt och utan avbrott. Orton ansvarar inte för vare sig direkta eller indirekta skador som beror på webbplatsens eller tjänsternas tillgänglighet eller felaktighet.

Användning av kakor

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att tillhandahålla Ortons tjänster, utveckla tjänsterna, förbättra användarupplevelsen på sidan och rikta annonseringen. En kaka är en textfil som skickas till användarens dator och lagras där. Kakorna skadar varken användarnas datorer eller filer. Med hjälp av kakor samlar man bl.a. följande information: laddade sidor, typ av webbläsare, operativsystem, tidpunkt.

På Ortons webbplats används analysverktyget Google Analytics. Applikationen använder kakor som ger möjlighet att skapa statistik och analysera webbplatsens användning. Kakorna samlar in anonym information om trafiken på webbplatsen. Sådan information kan inte kopplas till en enskild person.

Orton använder den insamlade informationen om webbplatsens användning även för att producera annonser som är riktade till en viss webbläsare. Av informationen skapas målgruppssegment utgående från de webbplatser som vissa webbläsare har besökt under en viss tidsperiod. Utgående från målgruppssegmenten får användaren riktade annonser som sannolikt intresserar honom eller henne. Tack vare detta kan Orton visa användaren aktuella och nyttiga reklambudskap. 

Om du vill kan du inaktivera kakor i webbläsarens inställningar. Inaktiveringen kan leda till att vissa funktioner fungerar långsammare eller att åtkomsten till vissa webbsidor hindras helt. Till exempel för att boka tid på nätet måste du acceptera användningen av kakor.

Annonserare och reklamnätverk riktar sina annonser utgående från den beteendeinformation som samlats in på Ortons webbplats. Du kan förhindra riktad annonsering helt eller från specifika företag genom webbplatsen Your Online Choices

Länkar och sociala tillägg

Webbplatsen kan innehålla länkar och kopplingar till tredje parters webbplatser samt s.k. sociala tillägg (t.ex. Facebooks insticksprogram). Insticksprogram från tredje parter på Ortons webbplats laddas upp från deras egna servrar, varvid den tredje parten kan sätta sina egna kakor. På dessa tjänster som tredje parter erbjuder eller förmedlar på Ortons webbplats tillämpas den tredje partens användnings- och övriga villkor.

Den tillämpade lagen

På dessa villkor tillämpas finsk lag, med undantag för bestämmelserna som gäller valet av lag. Eventuella tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt.