Luuntiheysmittaus (BMD)

Luuston terveyttä voidaan arvioida mittaamalla luuston mineraalipitoisuus. Mittauksella selvitetään mm. luun haurastumista ja luukatoa. Tutkimukseen tarvitaan lähete.

Miten luuntiheys mitataan?

Mittaus tehdään matalaenergiseen röntgensäteilyyn perustuvalla tekniikalla DEXA-laitteella. Luuntiheysmittauksen säteilymäärä on alhainen, joten se on potilaalle turvallinen.

Mittaus tapahtuu potilaan ollessa makuulla. Tutkimus on täysin kivuton. Mittaus kestää yhteensä noin 20 minuuttia. 

Tutkimus ei vaadi esivalmisteluita. Raskauden aikana ei luuntiheysmittausta suoriteta.

Tulokset

Tulokset luuntiheysmittauksesta antaa kliinisen fysiologian erikoislääkäri. Vastaus on valmiina noin viikon sisällä kuvauksesta.