Syövän lääkehoito solunsalpaajilla eli sytostaateilla

Solunsalpaajia eli sytostaatteja käytetään laajasti erilaisten syöpätautien hoidossa. Niiden avulla voidaan

  • tuhota syöpäkasvaimia
  • vahvistaa leikkaushoidon tai sädehoidon tuloksia
  • pienentää etäpesäkkeitä sekä
  • lievittää syövän oireita.

Sytostaatit vaurioittavat soluja siten, että nämä eivät pysty jakautumaan ja näin ollen kuolevat. Solunsalpaajat vaikuttavat kaikkiin jakautuviin soluihin, myös terveisiin soluihin.

Syöpäsolut jakautuvat usein huomattavasti nopeammin kuin normaalit solut, mikä tekee syöpäsolut erityisen herkiksi sytostaateille. Terveissä soluissa solunsalpaajien vaikutukset ovat vähäisemmät ja terveet solut myös toipuvat nopeammin. Kun solunsalpaajahoito toistetaan tietyin väliajoin, syöpäkudos ei ehdi toipua hoitojen välillä. Terveet kudokset sen sijaan ehtivät. Näin syöpäsolujen määrä vähenee kerta kerralta.

Sytostaatit kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön. Näin ne voivat tuhota myös pienet syöpäkasvaimet, joita ei ole havaittu tutkimuksissa.

Syövän hoidossa käytetään useita solunsalpaajia, jotka vaikuttavat keskenään eri tavoin. Tavallisinta on antaa usean eri solunsalpaajalääkkeen yhdistelmähoitoa. Hoito määritellään potilaskohtaisesti tuloksellisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Solunsalpaajahoidon toteutus

Solunsalpaajahoidon pituus, hoitokuurien tiheys sekä annetut solunsalpaajalääkkeet suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisin perustein syövän levinneisyysaste huomioiden.

Solunsalpaajia voidaan antaa tabletteina tai tiputuksena suoraan suoneen. Suonensisäinen hoito annetaan polikliinisesti. Tiputuksen jälkeen potilas voi vapaasti lähteä kotiin. Joskus lääke annos-tellaan paikallisesti esimerkiksi keuhkopussiin, virtsarakkoon tai selkäydinkanavaan.

Tavallisesti hoitokuureja annetaan 3 –4 viikon välein. Osa hoidoista annostellaan kuitenkin tiheämmin, jopa viikoittain. Kullakin lääkkeellä on kokemuksen turvalliseksi osoittama annostelutapansa. Hoitoajat vaihtelevat puolesta tunnista muutamaan tuntiin kerrallaan.

Solunsalpaajien tyypilliset haittavaikutukset

Sytostaatit eivät erota syöpäsoluja ja normaaleja nopeakasvuisia terveitä soluja. Koska solunsalpaajat vaikuttavat jakautuviin soluihin, monet haittavaikutukset kohdistuvat nopeasti uudistuviin kudoksiin, kuten hiuksiin, luuytimeen ja limakalvoihin.

Vaikutusten laatu ja voimakkuus riippuvat käytetyistä lääkeaineista, annoksista, potilaan yleiskunnosta ja kehon reagoinnista lääkitykseen. Tämän vuoksi haittavaikutukset vaihtelevat yksilöllisesti. Useimpia haittavaikutuksia voidaan nykyään tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa.

Tyypillisiä haittavaikutuksia ovat

  • matalat veriarvot
  • hiustenlähtö
  • suolisto- ja vatsaongelmat
  • väsymys sekä
  • pahoinvointi.

Solunsalpaajahoito vaatii tarkkaa veriarvojen seurantaa. Haittavaikutuksista huolimatta toimintakyky hoitojakson aikana on useimmiten hyvä.

Osa haittavaikutuksista väistyy muutamassa päivässä. Toipuminen solunsalpaajahoidosta kestää yleensä muutaman kuukauden. Myöhemmin ilmaantuvat pidempiaikaiset haittavaikutukset ovat onneksi harvinaisia.

Erityisosaamisemme

Erityisosaamisalueitamme solunsalpaajahoidoissa ovat muun muassa rintasyövän ja urologisten syöpien, kuten eturauhassyövän, virtsarakkosyövän ja munuaissyövän hoidot. Lisäksi suunnittelemme ja toteutamme keuhkosyövän lääkehoitoja sekä vatsan alueen syöpien, kuten maksasyövän, haimasyövän, vatsalaukunsyövän ja suolistosyöpien sytostaattihoidot.
Emme tuota gynekologisten syöpien solunsalpaajahoitoja.

Hinta

Sytostaattihoito suunnitellaan yksilöllisesti. Potilas saa tähän perustuvan hinta-arvion hoidolleen.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Jos olet tulossa ensikäynnille tai haluat lisää tietoja hoitopalveluista, ota yhteys puhelimitse Asiakaspalveluun puh. 09 47482705. Lääkäreiden aikoja on saatavissa myös nettiajanvarauksen kautta. Katso tarkemmat yhteystietomme tästä.

Hoidamme yli 16-vuotiaita potilaita.

Huom. Koronavirusepidemiasta johtuen emme tällä hetkellä voi tarjota solunsalpaajahoitoja ulkomailta saapuville potilaille.