Rintasyövän sädehoito

Rintasyövän hoidossa sädehoito yhdistetään kirurgiseen hoitoon aina, jos on tehty rintaa säästävä leikkaus, tai jos syöpä on paikallisesti levinnyt läheisille imusolmukealueille. Leikkauksen jälkeisen sädehoidon tavoitteena on tuhota leikkausalueelle tai kasvaimen läheisille imusolmukealueille jääneet mikroskooppisen pienet syöpäpesäkkeet.

Jos leikkauksen jälkeen annetaan solunsalpaajahoitoja, sädehoito annetaan vasta näiden hoitojen jälkeen.

Rinta­syövän sädehoidon annossuunnittelua ja kohdentamista varten tehdään tietokonetomografiakuvaus. Sädehoito suunnitellaan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. 

Rinnan säästävän leikkauksen jälkeinen koko rinnan sädehoito vähentää paikallisia uusiutumia, pidentää tautivapaata elinaikaa ja vähentää rintasyöpäkuolleisuutta.

Hyödyt ja haitat ja hoidosta toipuminen

Lähellä sädehoidon kohdealuetta sijaitsevien normaalikudosten, kuten keuhkojen ja sydämen sädeannoksia pyritään saamaan mahdollisimman vähäiseksi käyttäen modernia sädehoidon suunnittelu- ja toteutustekniikkaa. Sydämen saaman sädeannoksen minimoimiseksi vasemman puoleisen rinnan sädehoito pyritään toteuttamaan sisäänhengityspidätyksessä tai hengitystahdistettuna.

Sädehoidon aiheuttamat ohimenevät haittavaikutukset kuten ihon punoitus ja mahdollinen hilseily sekä rinnan turvotus ilmenevät usein jo hoidon aikana, mutta häviävät yleensä kuukauden kuluessa hoidon päätyttyä. Mahdolliset pitkäaikaiset haittavaikutukset sen sijaan ilmenevät vasta kuukausien tai vuosien kuluttua hoidosta. Tällaiset myöhäiset sädereaktiot ilmenevät hitaasti jakautuvissa tai jakautumattomissa kudoksissa kuten keuhkoissa.

Sädehoidon aiheuttama keuhkotulehdus on harvinainen, mutta mahdollinen reaktio rintasyövän leikkauksen jälkeisen sädehoidon jälkeen. Useimmiten se paranee itsestään ajan kuluessa.

Kainalon imusolmukkeiden sädehoito voi muiden riskitekijöiden kuten kainaloimusolmukkeiden poiston lisäksi aiheuttaa imunestekierron häiriön, joka voi johtaa yläraajan turvotukseen.

Sädehoidon kesto

Rinnan säästävän leikkauksen jälkeen sädehoito annetaan yleensä rinnan alueelle 15-16 kerran hoitona. Hoidettaessa läheisiä imusolmukealueita käytetään usein myös pidempää 25-28 kerran sädehoitojaksoa.

Leikatun rintasyövän leikkausontelon alueelle suositellaan lisäksi annettavan tehosteannos alle 50-vuotiaille potilaille ja niille, joiden leikatussa syöpäkasvaimessa on todettu paikallista uusiutumista lisääviä riskitekijöitä.

Rinnan poiston jälkeen sädehoito annetaan yleensä 25-28 kerran hoitona, jos sädehoito on katsottu tarpeelliseksi esimerkiksi leikatun kasvaimen suuren koon, potilaan nuoren iän tai imusolmukkeisiin levinneen syövän vuoksi.

Sädehoidon jälkeen potilas voi kotiutua heti ja ajaa autolla.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Syöpätautien vastaanottojen ajanvaraukset, hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi: 09 47482704 (ma-pe 9-15)

Nettiajanvaraus tästä

Mikäli sinulla on aikai­sempia tutki­mus­tu­loksia, niin pyydämme lähet­tämään ne ennen ensim­mäistä vastaan­ottoa turva­pos­tilla tai postitse.

Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.