Keuhkosyövän sädehoito

Keuhkosyövän hoidossa sädehoitoa voidaan käyttää joko syövän paranemiseen tähtäävänä paikallishoitona tai oireita lievittävänä hoitona.

Keuhkosyövät jaotellaan kahteen pääryhmään:

  • ei-pienisoluisiin keuhkosyöpiin
  • pienisoluiseen keuhkosyöpään.

Paikallisen, ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensisijainen vakiohoito on leikkaus, jota täydennetään tarvittaessa sädehoidolla. Osa varhaisvaiheen keuhkosyöpäpotilaista ei sovellu kuitenkaan leikkaushoitoon muiden sairauksiensa vuoksi. Näille potilaille vaihtoehtoinen hoito on tarkasti rajaten kohdennettu sädehoito (nk. stereotaktinen sädehoito). Hoito annetaan yleensä muutamana suurena kerta-annoksena kasvaimen alueelle.

Noin kolmannes kaikista ei-pienisoluisista keuhkosyövistä diagnostisoidaan leikkaukseen soveltumattomina ja paikallisesti levinneinä. Sädehoitoa ja samanaikaisesti 6 viikon aikana annettua kahden solunsalpaajan yhdistelmähoitoa pidetään tällä hetkellä vakiohoitona tälle potilasryhmälle.

Paikallisen pienisoluisen keuhkosyövän hoitona käytetään solunsalpaaja-ja sädehoidon yhdistelmää.

Keuhkosyövän tyypistä riippumatta laajalle levinneen keuhkosyövän hoidossa voidaan oireita usein lievittää sädehoidolla.

Keuhkojen alueen sädehoito suunnitellaan usein korkealaatuisen tietokonetomografiakuvauksen avulla. Usein kuvausta tehostetaan varjoaineella, tai tehdään hengitystahdistettu tietokonetomografiakuvaus (4D-TT), auttamaan hoitokohteen liikkumisen määrittelyssä ja huomioimisessa sädehoitoa suunniteltaessa.

Terveisiin kudoksiin kohdistuvat sädeannokset pystytään nykyisillä annossuunnittelulaitteistoilla määrittämään tarkasti. Näin voidaan minimoida terveiden kudosten ja elinten haitat.

Sädehoidon hyödyt ja haitat

Paikallisesti levinneen ei-pienisoluisen ja pienisoluisen keuhkosyövän yhdistelmähoidon (solunsalpaajahoito samanaikaisesti sädehoidon kanssa) on todettu olevan pelkkää sädehoitoa tai vuorotellen annettavaa hoitoa tehokkaampaa.

Paikallisesti levinneen keuhkosyövän sädehoidon välittömät haittavaikutukset ovat yleensä väsymys ja ruokatorven ärsytys. Keskimäärin 2-3 kuukautta sädehoidon jälkeen mahdollisesti ilmenevä oireinen keuhkotulehdus hoidetaan kortisoni-ja tarvittaessa antibioottilääkityksellä.

Keuhkosyövän sädehoidon pitkäaikaisena haittavaikutuksena voi kehittyä fibroosia eli tiiviistä sidekudosta hoitoalueelle.

Sädehoidon kesto

Lyhyen kestonsa vuoksi (yleensä 3-5 kertaa) stereotaktinen hoito on potilaalle suhteellisen vaivatonta. Paikallisesti levinneen keuhkosyövän sädehoito puolestaan kestää yleensä noin kuusi viikkoa.

Oireita lievittävää sädehoitoa voidaan antaa joko yhden kerran hoitona tai viikosta kahteen viikkoon kestävänä hoitojaksona riippuen sädehoidon kohdealueen laajuudesta, sijainnista ja potilaan yleistilasta.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Syöpätautien vastaanottojen ajanvaraukset, hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi: 09 47482704 (ma-pe 9-15)

Nettiajanvaraus tästä

Mikäli sinulla on aikai­sempia tutki­mus­tu­loksia, niin pyydämme lähet­tämään ne ennen ensim­mäistä vastaan­ottoa turva­pos­tilla tai postitse.

Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.