Ravitsemusneuvonta

Ravitsemusasiantuntija keskittyy potilaiden yksilölliseen valmentamiseen ravitsemuksen saralla – sekä käytännön neuvonnan, ruokavalion, seurannan että henkisen tuen kautta. Jos potilas on palaamassa työelämään, toipumassa leikkauksesta tai tekemässä elämäntapamuutosta, on asiantuntijan henkinen apu ja keskusteleva ote erittäin keskeisessä roolissa. Hoidossa pyritään löytämään potilaan arkeen sopivia ratkaisuja, joista muotoutuisi vähitellen elämäntapa.

Suolisto ja ravitsemus

Jos suolistosi ei ole kunnossa, koko keho kärsii. Erilaisia oireita voivat olla muun muassa ummetus, vatsakivut, väsymys ja suolistosairaudet. Koska ravitsemusasiantuntijat ja lääkärit toimivat yhteistyössä, pystytään hoitotoimenpiteet kohdentamaan tarkasti. Paneutumalla oireiden todellisiin syihin voidaan hoidossa päästä erinomaisiin tuloksiin. Tällöin pääpaino on niiden syiden löytämisessä ja korjaamisessa, jotka ovat alunperin johtaneet terveysongelmiin.
Hoito suunnitellaan henkilökohtaisesti ravitsemusasiantuntijan ja lääkärin johdolla, jotta potilaan sairaudet ja lääkitykset voidaan huomioida. Tällöin on paremmat edellytykset saada aikaiseksi toimiva ja tehokas hoitokokonaisuus, jossa myös lääkkeiden vaikutukset aineenvaihduntaan ja suolistoon voidaan ottaa huomioon ravitsemussuunnittelussa.

Ravitsemusterapia osana sairauksien hoitoa

Ravitsemusterapia on oleellinen osa useiden sairauksien kuten keliakian, ruoka-aineallergioiden, diabeteksen ja verenpainetautien hoidossa. Ylipäänsä terveelliset elämäntavat, joihin ravitsemus oleellisesti kuuluu, luovat pohjaa paremmalle kyvylle parantua sairauksista ja leikkauksista.

Ravitsemuspalvelut koostuvat tapaamisesta asiantuntijan kanssa, hoidon suunnittelusta ja jatkoseurannasta. Usein yksikin tapaamiskerta voi olla riittävä. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan yleiskuva potilaasta ja se toimii pohjana ravitsemussuunnitelmalle. Tarvittaessa ravitsemusasiantuntija konsultoi lääkäriä ja he yhteistoimin päättävät hoitotoimenpiteet. Suunnitelman toteutusta seurataan säännöllisesti ja potilas voi hoidon aikana myös kysyä neuvoja, jos siihen ilmenee tarvetta.

Ravitsemusneuvojen lisäksi ravitsemusasiantuntijalla on keskeinen rooli kannustaa potilasta muutokseen ja luoda otollinen kasvualusta terveellisemmille elämäntavoille.

Ravitsemuksella on vaikutusta mm. seuraavien sairauksia tai ongelmien hoidossa:

  • Ylipaino, lihavuus
  • Ruoka-aineallergia tai – yliherkkyys
  • Metabolinen oireyhtymä
  • Kohonnut verenpaine tai veren rasva-arvot
  • Diabetes
  • Toiminnalliset vatsavaivat (ärtynyt suoli – oireyhtymä eli IBS, ummetus, ripuli)
  • Keliakia
  • Tulehdukselliset suolistosairaudet (esim. Crohnin -tauti)

Ravitsemus leikkauksen yhteydessä

Sairaalana myös Ortonin ravitsemusosaaminen on painottunut leikkauspotilaiden jälkihoitoon. Leikkausten jälkeen on oleellista turvata vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäksi riittävä proteiinin saanti, kuitenkaan kuormittamatta liiaksi munuaisia ja maksaa. Tavoitteena on lihassoluvaurioiden korjaantuminen mahdollisimman hyvin. Yhdistettynä leikkauksen jälkeiseen passivoitumiseen kipu- ja särkylääkkeet voivat kovettaa vatsaa ja aiheuttaa lihomista, jolloin on erityisen tärkeää suunnitella ruokavalio ja -rytmi tarkasti.

Hoito suunnitellaan henkilökohtaisesti ravitsemusasiantuntijan ja lääkärin johdolla, jotta potilaan sairaudet ja lääkitykset voidaan huomioida. Tällöin on paremmat edellytykset saada aikaiseksi toimiva ja tehokas hoitokokonaisuus, jossa myös lääkkeiden vaikutukset aineenvaihduntaan ja suolistoon voidaan ottaa huomioon ravitsemussuunnittelussa.