Aivovaltimoaneurysman korjausleikkaus

Taustaa

Aivovaltimon pullistuma eli aneurysma kehittyy yleensä valtimon haarautumiskohtaan. Pullistuman seinämä on heikko, jonka vuoksi se repeää helposti ja voi aiheuttaa aivoverenvuodon. Vajaa puolet repeämisistä johtaa kuolemaan.

Milloin toimenpide on aiheellinen?

Hoidon tavoitteena on sulkea aneurysma verenkierron ulkopuolelle niin, että se ei kasvaisi tai vuotaisi. Menetelmänä tulevat kyseeseen avoin kallon avauksen (kraniotomian) kautta tehtävä aneurysman kaulan sulku pienellä puristimella eli klipsillä, aneurysman täyttäminen matellisilla silmukoilla (koilaus) tai hoito suonta auki pitävän verkkoputken (stentin) avulla. Joskus käytetään eri hoitomuotojen yhdistelmää. Hoito valitaan aina tapauskohtaisesti.

Hyödyt ja haitat

Vuotamattomien aneurysmien kohdalla pohditaan niiden ennaltaehkäisevää hoitoa, jonka tarkoitus on estää mahdollinen aivoverenvuoto. Hoitopäätös tehdään potilaskohtaisesti, siihen vaikuttavat ikä, muu terveydentila, pullistuman koko ja sijainti sekä monet muut tekijät. Niille potilaille, joiden kohdalla hoidon riskit arvioidaan vähäisemmiksi kuin pullistuman vuotoriski, suositellaan hoitoa.

Toimenpiteen kesto

Vuotamattoman aneurysman leikkauksen kesto nukutuksineen on tavanomaisesti 2-4 tuntia. Verisuoniepämuodostumien (AVM) korjausleikkaus vie useita tunteja. Leikkaussuunnitelmassa määritellään leikkauksen toteutus, jossa voidaan antaa myös arvio leikkauksen kestosta.

Toipumisaika

Tärkein toipumiseen vaikuttava tekijä on aneurysman koko ja sijainti sekä potilaan ikä ja muu terveydentila. Aivoleikkauksesta toipuminen tapahtuu yksilöllisesti ja kestää tyypillisesti kuukaudesta kahteen.

Vaativassa neurokirurgisessa leikkauksessa sairaalajakso kestää yleensä muutamasta päivästä viikkoon.

Sairaalajakson jälkeen on hyvä toipua vielä 2-4 viikkoa ennen mahdollista matkustamista kotimaahan, mikäli kotimatka edellyttää lentämistä.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705 tai nettia­jan­va­rauksen kautta. Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.