Lapsen sydämen valtasuonten transpositio (TGA)

Valtasuonten transpositio (transposition of great arteries),TGA, edustaa tyypillistä komplisoitua lasten sydänvikaa, joka on korjattavissa nykyaikaisella hoidolla ja jonka pitkäaikaisennuste on nykyään samaa luokkaa kuin muillakin ihmisillä. Vian korjauksen tuloksia seurataankin nykyään aktiivisesti, koska se antaa kuvan koko moniammatillisen yksikön toiminnan laadusta.

Sikiöaikainen sydänputken kiertyminen ei ole edennyt normaalisti, vaan normaalisti oikeasta kammiosta laskimoveren keuhkoihin vievä putki liittyykin aorttaan (päävaltimoon) ja vastaavasti normaalisti vasemmasta kammiosta hapettuneen veren systeemikiertoon eli aorttaan lähtevä putki liittyykin keuhkovaltimoon. Sydämestä lähtevä veri ei kierräkään sarjassa peräkkäin, vaan kulkee rinnakkain. Sekoittuminen tapahtuu sikiöaikaisia reittejä (avoin valtimotiehyt ja avoin foramen ovale) pitkin, jotka pyrkivät sulkeutumaan syntymän jälkeen.

TGA:n korjaus arterial switch –leikkauksella (ASO)

Paras lähtötilanne vian korjaukselle saavutetaan, jos diagnoosi tehdään jo sikiöaikana ja lapsi saa mahdollisimman pian syntymän jälkeen prostaglandiini-infuusion turvaamaan sikiöaikaisen veren sekoittumisen. Edelleen lähes poikkeuksetta tarvitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (ensimmäisen elinvuorokauden aikana) lastenkardiologin tekemä septostomia eli foramen ovale-aukon laajennus. Optimaalinen leikkausikä on noin 1 viikon ikä.

Leikkauksen kulku

Leikkauksessa, sydänkeuhkokoneen avustamana, suonten kulku vaihdetaan vastaamaan normaalia tilannetta, jolloin systeemi- ja keuhkoverenkierto virtaavat taas rinnakkain. Haastavin osa leikkausta on kuitenkin sepelvaltimoiden lähtöjen siirto ns. vanhasta aortasta uuden aortan tyveen.

Toipumisaika

Leikkauksen jälkeen tehohoito kestää yleensä noin 5-8 vrk ja osastohoito noin 1-2 viikkoa. Vastasyntyneen hoito ja toipuminen arterial switch-leikkauksesta on yleensä nopeaa, mutta hoito vaatii erityistä on ammattitaitoa.

Jatkoseuranta ja ennuste

Jatkoseuranta tapahtuu omalla lastenkardiologilla. Ensimmäinen kontrolli sovitaan yleensä noin 1-4 viikon kuluttua kotiutumisesta.

Arterial switch – leikattujen lasten ennuste on hyvä. Suurin osa ei tarvitse mitään lääkitystä ja heidän suorituskykynsä vastaa normaaliväestön suorityskykyä. Lapset tarvitsevat kuitenkin lastenkardiologin jatkoseurantaa. Pienelle osalle kehittyy suonten vaihtoon liittyen keuhkovaltimoiden tyvialueiden ahtaumia, joita voidaan joutua hoitamaan katetrointitekniikoin.