Lapsen sydämen kammioväliseinän korjausleikkaus

Lasten sydänleikkausten taustaa

Lasten sydänvioille on tyypillistä moninaisuus. Tyypillisintä leikkausta tehdään noin 20 kpl vuodessa, kun leikkausten kokonaismäärä vuodessa on noin 350 kpl. Anatomia ja ennuste vaihtelevat kovasti. Suurin osa vioista on täysin korjattavissa. Kuitenkin pienellä osalla lapsista rakennevika on niin vaikea, ettei sitä voida täysin korjata. Tuolloinkin voidaan useimmiten tehdä avustavia toimenpiteitä siten, että lapsi pääsee elämän alkuun. Viimeisenä mahdollisuutena on sydänsiirto, joita lastenklinikalla on tehty vuodesta 1991 lähtien 70.

Lapsen sydämen kammioväliseinän korjausleikkaus

Kammioväliseinän aukko (ventricular septal defect = VSD) on yleisin leikkaushoitoa vaativa lasten sydänvika. Sydämen kehityksen aikana väliseinä ei ole täysin umpeutunut, vaan useimmiten ns. perimembranoottiselle alueelle on jäänyt aukko. Jos aukko on kookas (vastasyntyneellä noin 4 mm tai yli) ja veri virtaa siitä esteettä oikeasta kammiosta vasempaan seuraa sydämen vajaatoiminta. Lapsen saama ravinto kuluu veren liialliseen kierrätykseen keuhkoihin, eikä kasvuun. Runsas, pitkäaikainen keuhkoverenkierto altistaa keuhkoverenkierron vastuksen nousuun ja pahimmillaan pysyviin keuhkoverisuonten ongelmiin.
Perusteet toimenpiteen suorittamiselle
Aukko kannatta sulkea, kun lapsen keuhkoverenkierron ja systeemikierron suhde ylittää luvun 2 imeväisiässä, tai jos leikki-iässä suhde ylittää luvun 1,5. Leikkaus tehdään avosydänleikkauksena.

Toipumisaika

Leikkauksen jälkeen lasta hoidetaan teho-osastolla yleensä noin vuorokauden, minkä jälkeen hoito jatkuu vuodeosastolla. Yleensä lapsi on kotiutettavissa noin viikon sairaalahoidon jälkeen. Haavat paranevat noin viikossa ja rintalasta lujittuu ennalleen iästä riippuen noin 6-10 viikossa.

Jatkoseuranta ja ennuste

Lapsen oma lastenkardiologi tekee yleensä jälkitarkastuksen noin 1-4 viikon kuluttua kotiutuksesta. Lähes kaikki VSD-leikatut pääsevät kokonaan eroon sydänlääkkeistä. Sydänleikatun VSD-lapsen ennuste on erinomainen ja vastaa normaaliväestön ennustetta.