NYT REKRYTOIMME: Hallinnon assistentti

Orton Oy on Suomen laajin, vaativaan erikois­sai­raan­hoitoon keskit­tynyt yksityis­sai­raala, jossa tuotamme tekonivel- ja selkä­ki­rurgian, kivun­hoidon ja kuntou­tuksen palve­luita päätoi­mi­pai­kas­samme Helsingin Ruskea­suolla sekä muita erikois­sai­raan­hoidon palve­luita HUSin sairaa­loissa pääkau­pun­ki­seu­dulla. Hoito­tu­lok­semme ovat maamme kärkeä.

Haemme nyt Helsinkiin Ruskeasuolle

HALLINNON ASSISTENTTIA

kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Toimit tehtävässäsi ensisijaisesti lääketieteellisen johtajan ja toimitusjohtajan assistenttina, mutta olet koko johtoryhmän tukena hoitaen monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä, kuten johdon kalenterien hallintaa, postien läpikäyntiä, kokousvalmisteluja, matka-asioita, asiakirjojen käsittelyä, esitysten ja sopimusten valmistelutehtäviä, materiaalitilauksia, sisäistä viestintää, arkistointia jne. Tehtävä on uusi, joten pääset vaikuttamaan tehtävän sisältöön osaamisestasi riippuen hyvinkin paljon, mutta kuitenkin hyvin vahvalla ”hoidan”–asenteella.

Odotamme sinulta kokemusta edellä mainituista tehtävistä, soveltuvaa koulutustaustaa (esimerkiksi yo-merkonomi tai tradenomi) sekä vankkaa kiinnostusta hallinnon eri osa-alueisiin, tarkkuutta ja täsmällisyyttä sekä erityisesti hyviä yhteistyötaitoja.

Kommunikoit sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. Muiden kielten (varsinkin englanti ja ruotsi) hallinta luetaan eduksi, samoin kuin hyvä tietojärjestelmäosaaminen. Tehtävä voi sisältää matkustamista ja osallistumista erilaisiin tapahtumajärjestelyihin.

Tarjolla on mukava työyh­teisö sekä mielen­kiin­toinen, monipuo­linen ja melko haasteel­linen työnkuva kasva­vassa suoma­lai­sessa yrityk­sessä. Toimintamme on ketterää ja saat kilpai­lu­ky­kyisen palkan sekä yksilöl­lisen pereh­dy­tyksen tehtäviisi.

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sekä CV ” HALLINNON ASSISTENTTI” -otsikolla osoitteeseen rekrytointi@orton.fi viimeistään 14.11.2022. Haastattelut aloitetaan jo hakuprosessin aikana joten lähetäthän hakemuksesi mahdol­li­simman pian.

Lisätiedot tehtävästä: henkilöstöpäällikkö Satu Jahn, satu.jahn@orton,fi tai 040 823 1757.