HYKSin uutiset

Fysiatri Kristiina Kokkonen on Vuoden Auttaja

Fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkonen on Suomen Kipu ry:n palkitsema Vuoden Auttaja. Potilaat pitävät Kokkosta kuuntelevana ja empaattisena lääkärinä, joka osaa lisäksi kertoa selkeästi ja kansantajuisesti kroonisen kivun hoidosta ja kivunhallintakeinoista.

Kristiina Kokkonen on valmistunut fysiatrian erikoislääkäriksi vuonna 2014 ja työskennellyt Ortonissa siitä alkaen. Ennen lääketieteen opintoja hän opiskeli myös fysioterapeutiksi.

Tutustu Kristiina Kokkoseen.

Lue Suomen Kipu ry:n tiedote

HYKSin uutiset

Ravitsemusterapeutti Salla Juselius

Salla auttaa erilai­sissa ravit­se­mus­te­rapiaa edellyt­tä­vissä ongel­missa ja elämän­ti­lan­teissa. Kyseessä voi olla syömis­häiriö tai epäily siitä, erityisruoka­va­lioasiat (esim. keliakia tai diabetes) tai ravit­se­mus­asian­tun­tijan apu ruoka­valion suunnit­te­lussa esimer­kiksi tavoit­teel­li­sessa urhei­lussa tai raskauden aikana. Tutustu Sallan toimintaan tarkemmin.