JCI-laatuakkreditointi

Ortonissa aloitettiin syyskuussa 2019 kokonaisvaltainen, kaikkia toimintatoja ja ammattiryhmiä koskeva laadunkehittämishanke JCI.

JCI eli Joint Commission International on kansainvälisesti laajasti käytetty sairaaloiden ja terveydenhuollon toimijoiden laatuakkreditointijärjestelmä. Myös omistaja HUS on mukana laajalti JCI

JCI-akkreditointityön tavoitteet ja hyödyt:

  • Laatu ja potilasturvallisuus paranevat ja riskit vaaratilanteille vähenevät
  • Potilastyytyväisyys kasvaa
  • Hoidon vaikuttavuus paranee
  • Vakioidut toimintatavat lisäävät työn hallintaa vaikuttaen positiivisesti työtyytyväisyyteen ja -turvallisuuteen
  • Positiivinen vaikutus organisaation imagoon.