JCI-laatuakkreditointi

Ortonissa aloitettiin syyskuussa 2019 kokonaisvaltainen, kaikkia toiminta-aloja ja ammattiryhmiä koskeva laadunkehittämishanke JCI.

JCI eli Joint Commission International on kansainvälisesti laajasti käytetty sairaaloiden ja terveydenhuollon toimijoiden laatuakkreditointijärjestelmä. Myös omistaja HUS on mukana laajalti JCI-akkreditoinnissa.

JCI-akkreditointityön tavoitteet ja hyödyt:

  • Laatu ja potilasturvallisuus paranevat ja riskit vaaratilanteille vähenevät
  • Potilastyytyväisyys kasvaa
  • Hoidon vaikuttavuus paranee
  • Vakioidut toimintatavat lisäävät työn hallintaa vaikuttaen positiivisesti työtyytyväisyyteen ja -turvallisuuteen
  • Positiivinen vaikutus organisaation imagoon.