Orton

Tutkimustoiminta

Oheisessa listassa on osa meneillään olevista tutkimuksistamme. Tekstiin on merkitty tutkimuksen vastuuhenkilö Invalidisäätiö Ortonissa. Jos haluat lisätietoja tutkimuksistamme, ota yhteyttä Leena Ristolaiseen (leena.ristolainen@invalidisaatio.fi, 040 631 2255).

Projektitilit 2016

Ortonin painopistealueet ovat

  1. Kliiniset – ja RCT – tutkimukset sekä pitkäaikaisseurantatutkimukset
  2. Uuden teknologian kehittäminen, kriittinen arviointi ja innovatiiviset tutkimukset
  3. Lastenreumaan liittyvät tutkimukset
  4. Hoitotieteelliset tutkimukset

Kliiniset – ja RCT – tutkimukset sekä pitkäaikaisseurantatutkimukset

RCT -tutkimuksiin kuuluvat polven ACL-ligamentin korjausleikkausten vaikuttavuustutkimukset. Anestesiologiaan liittyy alkava RCT -tutkimus, jossa tarkastellaan intraoperatiivista sedaatiota spinaalianestesiassa polvi- ja lonkkatekonivelleikkauspotilailla. Kliinisistä tutkimuksista osa jatkuu edellisiltä vuosilta kuten selvitys nivelrikon patomekanismeista ja lasten pistospelkoon liittyvä tutkimus reumaa sairastavilla lapsilla ja nuorilla. Tänä vuonna alkava uusi tutkimus on lonkkiin asennettujen metalli-metallitekonivelliukuparien hoitotulosten arviointi.

Selkäsairauksien hoitoon ja kuntoutukseen liittyvä tutkimus on ydinaluettamme. Parhaillaan on menoillaan mm. Mb Scheuermannin luonnollisesta kulusta raportoiva tutkimus.

Yläraajaongelmien osalta meneillään olevia tutkimuksia ovat mm. jäätyneen olkanivelen luonnollinen kulku, lunatummalacia sekä serratuspareesi.

Uuden teknologian kehittämiseen ja kriittiseen arviointiin kuuluvat tutkimukset, joissa mm. kehitetään täysin implantoitava moottoroitua ydinnaulaa raajan pidennystä varten. Tämän projektin jatkoksi on jo suunnitteilla vastaavia laitteita selkärangan deformiteettien ja kalloluiden korjaukseen.

Tekonivelten kulumiseen ja infektioiden esiintymiseen liittyvän tutkimuksen taustalla on tutkimustyöryhmä, joka on jo tähän mennessä kehittänyt ns. timanttihybridipinnoitemateriaaleja, jotka edustavat alan kansainvälistä huippua.

Olemme myös mukana tutkimushankkeissa, joissa selvitetään mm. tekonivelen pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä yhteistyössä mm. Helsingin yliopiston kanssa.

Lastenreumaan liittyvä tutkimus arvioi lastenreumapotilaiden ja heidän perheidensä lääkinnällisen ja psykososiaalisen kuntoutustarpeen ja –palvelujen toimivuutta.

Hoitotieteellinen tutkimus liittyy selkäleikkauspotilaiden potilasohjaukseen ja sen kehittämiseen. Tarkoituksena on eri osatutkimusten avulla kehittää hoitotyön käytäntöjä sairaalassamme ja kuntoutusyksikössämme.