Orton

Tutkimusjohtajan tervehdys

Tieteellinen tutkimus on aina ollut keskeinen osa Invalidisäätiön toimintaa ja tuloksellisen tutkimustyön merkitys on vuosien varrella heijastunut myös Invalidisäätiön sairaalan, kuntoutuksen ja Ortonin menestykseen. Tutkimustoiminta ja sen tulosten raportointi on yleisesti hyväksytty osa organisaatioiden laatujärjestelmää. Vaikka tieteellinen tutkimus ei tuota välitöntä taloudellista voittoa tekijälleen eikä organisaatiolle, pitkällä tähtäimellä se on kannattavaa ja varmistaa asiantuntijaorganisaation korkean tason.

Tieteellinen tutkimus Orton  saa tutkimushankkeidensa rahoituksen suurimmalta osalta  valtakunnallisen, yliopistotasoisen erityisvaltionosuuden, niin kutsutun tutkimus-EVO:n  kautta. Sen lisäksi Invalidisäätiö pyrkii aktiivisesti saamaan tutkimusrahoitusta myös muista lähteistä.

Oleellisinta tutkimustoiminnan menestyksen kannalta on kuitenkin tulevaisuudessakin tutkijoiden innokkuus työhönsä ja tarve saattaa aloitetut tutkimusprojektit valmiiksi ja julkaista töiden tulokset. Tieteellinen tutkimus Ortonin henkilöstö auttaa tässä parhaansa mukaan ja toivottaa uudet tutkijat tervetulleiksi.

 

Timo Yrjönen

Tutkimusjohtaja, dosentti

Timo Yrjönen, tutkimusjohtaja, dosentti.