Orton

Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus Orton toimii itsenäisenä yksikkönä, mutta läheisessä yhteistyössä säätiön muiden yksiköiden kanssa. Säätiössä tehtävä tutkimus voidaan jakaa perus-, kliiniseen ja kuntoutustutkimukseen. Tutkimusjohtajan kanssa toiminnasta vastaa yksikön johtoryhmä, joka mm. arvioi tutkimussuunnitelmat ja myöntää uusien tutkimusten tutkimusluvat.

Tieteellinen tutkimus on aina ollut tärkeä osa Invalidisäätiön toimintaa. Tutkimustulokset julkaistaan terveystieteellisissä lehdissä ja tuloksista tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Näin hyöty tulee sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden käyttöön. Yksikön omassa julkaisusarjassa julkaistaan vuosittain väitöskirjatöitä. Invalidisäätiön työntekijät ovat myös kysyttyjä luennoitsijoita sekä koti- että ulkomailla. Lisäksi yhteistyö sekä kansallisten että kansainvälisten tutkimuslaitosten, sairaaloiden ja yhdistysten kanssa on tiivistä.

Työmme keskittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimukseen. Selvitämme sairauksien esiintyvyyttä ja niiden syitä. Kehitämme sairauksien hoitomenetelmiä ja tutkimme hoitojen vaikuttavuutta. Kansainvälisesti arvostettuja tuloksia olemme saavuttaneet erityisesti lasten ortopediassa, selän sairauksien hoidossa ja tietokonekirurgiassa.

Käytännössä tietyn sairauden hoitojen vaikuttavuutta voidaan arvioida satunnaistetulla kontrolloidulla hoitotutkimuksella, jossa tutkittavat "arvotaan" eri hoitoryhmiin. Hoitotutkimuksissa tutkittavan henkilön asema on lailla suojattu. Ennen tutkimukseen suostumistaan tutkittavan on saatava tietoa tutkimuksen kulusta. Hän osallistuu tutkimukseen vapaaehtoisesti ja hänellä on oikeus keskeyttää osallistumisensa ilman, että keskeyttämisellä on vaikutusta hänen muuhun hoitoonsa. Tieteellinen tutkimus Ortonissa on meneillään useita hoitotutkimuksia, joiden tavoitteena on kehittää entistä parempaa hoitoa potilaille.

Tieteellisen tutkimuksen uranuurtaja professori Anders Langenskiöld

Tieteellisen tutkimuksen uranuurtaja professori Anders Langenskiöld