Orton

Lahjoitukset

Invalidisäätiö on toiminut yli 75 vuotta ortopedisen kirurgian, kuntoutuksen ja ammatillisen erityisopetuksen monipuolisena osaamiskeskuksena. Alusta saakka säätiö on niittänyt mainetta alansa kehityksen eturintamassa: edelläkävijänä lääketieteellisessä tutkimuksessa, uusien hoitomenetelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä terveydenhuollon koulutuksen käynnistäjänä Suomessa.

Invalidisäätiö käyttää varallisuuttaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, muun muassa tieteelliseen tutkimukseen.

Invalidisäätiöllä on ollut tieteellinen tutkimusyksikkö jo vuodesta 1956 lähtien. Toiminta keskittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimukseen. Ortonin asiantuntijat osallistuvat hoitomenetelmien kehittämiseen ja tutkivat hoito- ja kuntoutusmenetelmien vaikuttavuutta. Kansainvälisesti arvostettuja tuloksia on saavutettu erityisesti lasten ortopediassa, selän sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa sekä tietokoneavusteisessa kirurgiassa.

Tutkimustulokset julkaistaan terveystieteellisissä lehdissä ja tuloksista tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Näin hyöty tulee sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden käyttöön. Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten, sairaaloiden, yliopistojen ja yhdistysten kanssa on tiivistä.

Invalidisäätiö Orton on mukana mm. seuraavissa tutkimus- ja kehityshankkeissa:

Lastenreumaan liittyvät tutkimukset
- lastenreuma ja D-vitamiini
- lastenreumapotilaiden kuntoutustarveselvitys

Selkäkirurgiaan liittyvät tutkimukset
- luunsiirron vaikuttavuus selän luudutusleikkauksissa
- skolioosiin liittyvät tutkimukset

Tekoniveltutkimukset
- tekonivelen irtoamisen syyt
- bakteerien aiheuttamat tekonivelkomplikaatiot
- hemofiliapotilaiden tekonivelleikkaustulokset

Toimintakykyyn liittyvät tutkimukset
- suomalaisten miesten terveys ja toimintakyky
- kipupotilaan toimintakyky ja liikkumisen pelko

Uuden teknologian kehittämiseen liittyvät tutkimukset
- raajan pidennysmenetelmän kehittäminen
- "kasvava" rangan sisäinen tuki varhaislapsuuden skolioosileikkauksissa
- suojaavien timanttipinnoitteiden kehitystyö tekoniveliä varten

Vaikuttavuustutkimukset
- polven nivelsideleikkausten tuloksellisuus

Tieteelliset julkaisut 2005 - 2014: kansainvälisissä lehdissä 616 kpl, kotimaisissa lehdissä 98 kpl

Väitöskirjat vuodesta 1997 lähtien: Tieteellinen tutkimus Orton, julkaisusarja A  - 38 kpl

 
Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa:

Luvan saaja: Invalidisäätiö

Luvan numero: POL-2015-12551

Myöntämisajankohta: 18.2.2016

Rahankeräyslupa voimassa 1.1.2016-31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaiseen tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Tue tieteellista tutkimusta -esite