globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän tavoitteena on ylläpitää ja edistää toimintakykyäsi, itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa.

Sosiaalityöntekijän palvelut Ortonissa

Sosiaalityöntekijä toimii oppaanasi suomalaisessa kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmässä ja on käytettävissä esimerkiksi toimeentuloon, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyen. Sosiaalityöntekijä on apuna työssä ja arjessa selviytymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaalityöntekijän tuella voit löytää omaan tilanteeseesi sopivia palveluita ja tietoa esimerkiksi etuuksista, vakuutusturvasta sekä lääkinnällisestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta. Sosiaalityöntekijä tarjoaa neuvoja ja ohjausta. Hän on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin ja palveluverkostoon tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi.

Sosiaalityöntekijä kuntoutujan apuna

Sosiaalityöntekijä arvioi kuntoutujan sosiaalisen tilanteen, sosiaalipalvelujen ja – etuuksien tarpeen sekä osallistuu jatkosuunnitelman tekemiseen yhdessä neurologisen tiimin kanssa. Sosiaalityöntekijä tapaa kuntoutusjakson aikana kuntoutujan ja/tai hänen omaisensa. Kuntoutujan yksilöllisen tilanteen mukaan sosiaalityöntekijä antaa tietoa sosiaalietuuksista ja -palveluista sekä neuvoo, ohjaa ja avustaa niiden hakemisessa (esim. vammaispalvelu-, vammaistuki/eläkkeensaajan hoitotuki-, sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläkehakemus). Sosiaalityöntekijä on tarvittaessa yhteydessä kuntoutujan asioissa eri viranomaistahoihin, kuten Kelaan ja kaupungin/kotikunnan vammaispalveluihin.

Kaikki Ortonin palvelut