globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Ristiriitatilanteissa potilasasiamies neuvoo ja ohjaa valitusmenettelyssä ja potilasasiamies voi osallistua hoitoneuvotteluun ja olla apuna sovittelussa sekä auttaa asiakirjojen laadinnassa. Potilasasiamies ei tee hoitoon liittyviä päätöksiä.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä voi keskustella palveluyksikön esimiehen ja/tai potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamieheen voi olla yhteydessä asiakkaat ja potilaat sekä heidän lähiomaiset. Yhteyttä potilasasiamieheen voi ottaa puhelimitse ja sähköisesti tai tulla tapaamaan henkilökohtaisesti.  Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiamies toimii potilaslain 11§:n mukaan:

Potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät yhteydenottosivultamme.

Ohjeet ja lomakkeet potilaan oikeuksiin liittyen

Ohjeet lomakkeisiin

Lupa sairauskertomustietojen luovuttamiseen

Rekisteritietojen muutos

Valtakirja puolesta asiointiin

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Potilasasiakirjapyyntö

Kaikki Ortonin palvelut