globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!

Potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamies toimii potilaslain 11§:n mukaan:

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista sekä neuvoo tiedonsaantiin ja itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa. Hoitovahinkoepäilyn yhteydessä henkilökunta ohjaa asiakaan/potilaan ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen.

Ristiriitatilanteissa potilasasiamies neuvoo ja ohjaa valitusmenettelyssä ja potilasasiamies voi osallistua hoitoneuvotteluun ja olla apuna sovittelussa. Potilasasiamies ei tee hoitoon liittyviä päätöksiä. Potilasasiamies avustaa muistutuksiin, kanteluihin ja potilasvahinkoihin sekä vahingonkorvauksiin liittyvissä asiakirjojen laadinnassa.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä voi keskustella palveluyksikön esimiehen ja/tai potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamieheen voi olla yhteydessä asiakkaat ja potilaat sekä heidän lähiomaiset. Tarvittaessa myös työntekijät voivat olla yhteydessä potilasasiamieheen. Yhteyttä potilasasiamieheen voi ottaa puhelimitse ja sähköisesti tai tulla tapaamaan henkilökohtaisesti.  Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiamies Kaija Lamberg tavattavissa perjantaisin klo 9-15.
Yhteystiedot: kaija.lamberg@orton.fi, p. 0404820914

Ohjeet ja lomakkeet potilaan oikeuksiin liittyen

Ohjeet lomakkeisiin

Lupa sairauskertomustietojen luovuttamiseen

Rekisteritietojen muutos

Valtakirja puolesta asiointiin

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Kaikki Ortonin palvelut